KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności żłobka jest realizowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Do Miejskiego Żłobka Dziennego mogą uczęszczać zdrowe dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

Celem Miejskiego Żłobka Dziennego jest:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi;
 2. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 3. Wsparcie rodziny w procesie wychowania.

Do zadań Miejskiego Żłobka Dziennego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb;
 2. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 3. zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w żłobku, odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia;
 4. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka;
 6. współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka;
 7. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Obowiązki dyrektora

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie oraz gospodarkę finansową Miejskiego Żłobka Dziennego. Kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o udzielone mu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pisemne pełnomocnictwo. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników żłobka.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy żłobka
 2. ustalanie zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług żłobka
 3. zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu
 4. zapewnienie realizacji celów żłobka w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
 5. realizowanie planu finansowego żłobka
 6. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Żłobek Dzienny w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Dorota Kałużniak
data: 29-08-2017
wytworzył: Dorota Kałużniak
data: 29-08-2017
data: 29-08-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 432